Uslovi korišćenja i politika privatnosti

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Hvala što ste posetili internet sajt na adresi https://www.zakazi.rs
Vaš pristup, kao i korišćenje internet sajta i servisa koje pruža (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), jesu autorsko delo ili vlasništvo ZIPSOFT d.o.o. Novi Sad, PIB 104068722, MB 20068647 (u daljem tekstu ZIPSOFT) ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. ZIPSOFT će zaštititi svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. ZIPSOFT ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. ZIPSOFT nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije ZIPSOFT. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. ZIPSOFT ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. ZIPSOFT ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti ZIPSOFT-a.

Izmena uslova korišćenja

ZIPSOFT može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

ZIPSOFT čuva privatnost svih posetilaca internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate. ZIPSOFT na internet sajtu ne prikuplja nikakve podatke, nema bazu podataka povezanu sa internet sajtom i nema mogućnost analiziranja unetih ili primljenih podataka. Internet sajt https://www.zakazi.rs je servis koji komunicira sa informacionim sistemom u Vašem domu zdravlja pri čemu se svi Vaši podaci nalaze u informacionom sistemu doma zdravlja. Internet sajt https://www.zakazi.rs je servis koji je namenjen isključivo zakazivanju slobodnog termina kod Vašeg lekara i prikaza termina odabranog lekara, bez prikazivanja podataka o pacijentima.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri NE sakupljaju imena domena, IP adrese, lokaciju niti bilo koji drugi podatak dobijen prilikom posete sajta, osim za potrebe statističke analize posećenosti (Google Analytics). Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo ih prosledili Vašem domu zdravlja i prikazali informacije koje tražite. PIN KOD se generiše u Vašem domu zdravlja prilikom kreiranja Vašeg zdravstvenog kartona, predstavlja sigurnosni kod koji ne smete nikome davati i prezentiran je isključivo Vama. Možete ga dobiti u Vašem domu zdravlja ili slanjem online zahteva za dostavu tog podatka na Vaš email. Biće Vam dostavljen samo ukoliko već postoji u okviru informacionog sistema Vašeg doma zdravlja. PIN kod je definisan i koristi se u skladu sa PRAVILNIKOM O BLIŽOJ SADRŽINI TEHNOLOŠKIH I FUNKCIONALNIH ZAHTEVA ZA USPOSTAVLJANJE INTEGRISANOG ZDRAVSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2009) ZIPSOFT poseduje sertifikat Ministarstva zdravlja Republike Srbije o ispunjenosti zahteva iz gore pomenutog pravilnika.

Upotreba sakupljenih informacija

ZIPSOFT NE SAKUPLJA Vaše lične informacije i nema upotrebe informacija, osim za prosleđivanje podataka Vašem domu zdravlja u cilju dobijanja zahtevane usluge. ZIPSOFT NIJE rukovalac podacima u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br.97/2008 i 104/2009, 68/2012 – odluka US i 107/2012) Rukovalac podacima u smislu Zakona je Vaš dom zdravlja.

Otkrivanje informacija

ZIPSOFT nema pravo pristupa Vašim podacima. Ostavljene i prikazane podatke na internet sajtu ne sakuplja, ne čuva i nema nikakvo pravo daljeg korišćenja tih podataka.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Internet sajt koriste tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na internet sajtu koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa sajtom, za potrebe statističke analize posećenosti preko servisa Google Analytics. Detalji o ovom servisu, kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećem linku: www.google.com/analytics/learn/privacy.html